Jydsk Heste Alv Øst

2019

Generalforsamling JHØ 2019
Generalforsamlingen afholdes på Chr. VI Overdrevskro,
Roskildevej 513, 4100 Ringsted

Lørdag den 9. marts 2019, kl. 1300.

Formand Angelica Pedersen

Dagsorden:
Referent: Christina Hansen

Valg af dirigent
– Carsten Corneliussen blev valgt og erklærede generalforsamling for lovlig indkaldt.
Stemmetællere: Marianne Hansen, Berit Jensen.

Formandens beretning v Angelica Pedersen. Her fortaltes om årets gang i 2018 og der blev takket for den store opbakning og det gode fremmøde til årets mange aktiviteter. Beretningen er godkendt.

Regnskab v Anna Wamsler. Regnskabet for 2018 blev uddelt, således at de fremmødte kunne følge med i gennemgangen. Regnskabet er godkendt af bilagskontrollører Kim Wamsler, Karlo Tandal Danielsen samt forsamlingen.
53 aktive medlemmer
4 passive medlemmer

Valg til bestyrelse for 3 år
På valg er: Anna Wamsler (modtager genvalg) (20) – (16)
Dorthe Zetterlund (modtager genvalg) (20) – (6)
Johnny Kristiansen (2)
(Grundet stemmelighed mellem Anna og Dorthe, blev der stemt 2. gang, hvor Anna blev valgt til bestyrelsen.)

Valg af revisor
På valg er: Karlo Tandal Danielsen (modtager genvalg)
Karlo er genvalgt.

Indstilling af 1 person til dyrskuedommer 2019 fra hovedforeningen.
– Jørgen Elkjær (21), Helle Hedelund Thomsen (1) ønsker at stille op som dyrskuedommer fra hovedforeningen. Jørgen Elkjær er valgt som dyrskuedommer 2019.

Indstilling af 2 personer fra JHØ til dyrskuedommer 2018, samt 2 suppleanter.
– Jens Henrik Hansen (11), Jesper Themsen (13), Jesper Sørensen (9), Anna Themsen (5).
Jens Henrik Hansen og Jesper Themsen er valgt som dyrskuedommere og Jesper Sørensen og Anna Themsen som suppleanter.

Valg af racerepræsentant som bliver valgt for 3 år i 2018.
På valg er: Mie Andersen (modtager ikke genvalg)
Christina Hansen ønsker at blive foreslået.
Christina Hansen er valgt som racerepræsentant.
Christina Mattsson har overtager Christina Hansens plads som racerepræsentanthjælper.

Kontingent (aktiv Kr.200.-, passiv Kr.100.-,) Uændret.
 

9. Indkomne forslag. Skriftlige forslag kan fremsættes af alle medlemmer, modtaget senest 21 dage før generalforsamlingen. Alle forslag udsendes på mail en uge før generalforsamling. Ingen indkomne forslag.

 

10. Eventuelt
– Show 2020. Christina M foreslår at vi får noget inspiration udefra.
– Christina Hansen beretter om dyrskuet 2019.
– Angelica fortæller om aktivitetsplan – Timewinder, åben stald, opfordring til deltagelse af ad.hoc. personer til bestyrelsesmøder. Klaus Perkild fortæller om Sejerøtur i bededagsferien.

Uddeling af præmier
– Skuets bedste føl Roskilde, Sif fra Karina Jørgensen.
– Skuets bedste plag Gørlev, Kikhavns Nora fra
– Skuets bedste 2-3 års Gørlev, Alvilda fra Christina Hansen.

Enhver, med aktiv rettidig betalt kontingent, har stemmeret.

Ved ikke rettidig betalt kontingent fremvises kvittering eller der kan betales på dagen.

Vedtægter kan læses på hjemmesiden.

Bestyrelsen konstituerer sig som hidtil.

Bestyrelsens sammensætning p.t.:

Formand Angelica Pedersen Hundested

Næstformand Jens Henrik Hansen Ruds Vedby

Kasserer Anna Lyse Wamsler Lejre

Sekretær Christina Hansen Slagelse

Øvrige Bestyrelse Jack Nielsen Højby

Suppleant Dorthe Zetterlund Tappernøje