Jydsk Heste Alv Øst

2018

Generalforsamling JHØ 2018
Generalforsamlingen afholdes på Chr. VI Overdrevskro,
Roskildevej 513, 4100 Ringsted

Lørdag den 10. marts 2018, kl. 1300.
Formand Angelica Pedersen

Dagsorden:
Referent: Christina Hansen

1. Valg af dirigent
– Ilse Corneliussen blev valgt og erklærede generalforsamling for lovlig indkaldt.
Stemmetællere: Marianne Hansen, Berit Jensen.

2. Formandens beretning v Angelica Pedersen. Her fortaltes om årets gang i 2017 og der blev takket for den store opbakning og fremmøde til årets mange aktiviteter. Beretningen er godkendt.

3. Regnskab v Anna Wamsler. Regnskabet for 2017 blev uddelt, således at de fremmødte kunne følge med i gennemgangen. Regnskabet er godkendt af bilagskontrollører Kim Wamsler, Karlo Tandal Danielsen samt forsamlingen.

4. Valg til bestyrelse for 3 år
På valg er: Angelica Pedersen (modtager genvalg) 20
Jens Henrik Hansen (modtager genvalg) 17
Dorthe Zetterlund (modtager valg) 7
Angelica Pedersen og Jens H Hansen er genvalgt til bestyrelsen for 3 år.
Dorthe Zetterlund er valgt som suppleant.

5. Valg af bilagskontrollør: Kim Wamsler modtager genvalg. Valgt.

6. Indstilling af 1 person til dyrskuedommer 2018 fra hovedforeningen.
– Jesper Sørensen, Helle Hedelund og Jørgen Elkjær ønsker alle 3 at stille op som dyrskuedommer fra hovedforeningen. Jørgen Elkjær er valgt som dyrskuedommer 2018.

Indstilling af 2 personer fra JHØ til dyrskuedommer 2018, samt 2 suppleanter.
– Jens Henrik Hansen (17), Jesper Themsen (16), Christina Hansen (3), Anna Themsen (7).
Da der i JHØ ikke er nok uddannede dommere at tage af, er der på generalforsamlingen enighed om, at vi kan benytte os af Jesper Sørensen, Fyn hvis behovet opstår.

7. Valg af racerepræsentant som bliver valgt for 3 år i 2018.
– Ingen på valg i 2018.

8. Kontingent (aktiv Kr.200.-, passiv Kr.100.-,) Uændret.

9. Indkomne forslag. Skriftlige forslag kan fremsættes af alle medlemmer, modtaget senest 21 dage før generalforsamlingen. Alle forslag udsendes på mail en uge før generalforsamling. Ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt
– Jakob Gnistrup giver information fra hovedforeningens bestyrelse vedr. hingsteprojektet og fortæller at ikke alle 12 hingste skal hjem til nuværende ejere igen, hvilket giver mulighed for at erhverve sig en af de 12 hingste. Samtidig opfordres hoppeejere til at melde deres hopper til EWA-udregning, som påviser hvilken hingst man skal benytte sig af for at opnå størst genetisk spredning. Hingsteprojektet skaber en livlig debat.
– Angelica Pedersen afslutter debatten med hendes synspunkt vedr. hingsteprojektet, som forslag at hingstene i projektet skal kåres med samme kåringskarakter, hvilket blev drøftet på generalforsamlingen. Det er vigtigt at holde sig for øje, at formålet med projektet er at lave en så stor genetisk spredning som muligt.
– Christina H giver referat fra Dyrskuets racemøde samt fremlægger planer for Det Store Hesteshow på Roskilde Dyrskue og opfodrer folk til at deltage.
– Klaus Perkild fortæller om Samsø-turen og opfodrer interesserede til at deltage med hest og vogn.

11. Uddeling af præmier
– Skuets bedste plag Gørlev, Stokholts Tut fra Elly og Finn Jørgensen.
– Skuets bedste føl Roskilde, Kikhavns Nora fra Petrea Themsen.

Enhver, med aktiv rettidig betalt kontingent, har stemmeret.
Vedtægter kan læses på hjemmesiden.

Bestyrelsen konstituerer sig som hidtil.
Bestyrelsens sammensætning p.t.:

Formand Angelica Pedersen Hundested
Næstformand Jens Henrik Hansen Ruds Vedby
Kasserer Anna Lyse Wamsler Lejre
Sekretær Christina Hansen Slagelse
Øvrige Bestyrelse Jack Nielsen Højby
Suppleant Dorthe Zetterlund Herfølge