Jydsk Heste Alv Øst

2018

Beretningen er beskrevet ud fra aktiviteterne i 2017
Avlen er en forudsætning for Den Jydske Hests eksistens. Året 2017 blev det år hvor
samlingen af hingsteplage blev realiseret. 12 hingsteplage er samlet hos Niels Holger
Fisker i Nordjylland ved Nibe. En af plagene efter Julius kommer fra Sjælland hos
Finn og Elly. To andre plage har også fædre der er avlet på Sjælland. Så
konklusionen må være, at vi på Sjælland er godt med i avlen. Det er et
videnskabeligt projekt og en unik mulighed for, at få den ønskede spredning på
avlen.
I 2017 blev der født 6 føl på Sjælland. Desværre nåede kun en lille andel af disse
frem til Dyrskue. Heldigvis mødte der flere op Gørlev, så vi kunne se året avl.
I 2017 var der et meget lille fremmøde ved Roskilde Dyrskue. Det kan kun blive
bedre i 2018. Søstrene Anna og Petrea Themsen gjorde en stor indsats for at vise
den Jydske Hest frem, de havde nogen travle og sjove dage. Alle opfordres til at
udstille på Roskilde Dyrskue, så vi fortsat har denne store begivenhed at mødes om.
Det er her årets nye og unge årgange vises frem. Den Jydske Hest er en del af
Roskilde Dyrskue og en del af foreningens samlingspunkt.
I løbet af året er nye heste blev kørt til, trænet og sat i brug. Til stor glæde og
fornøjelse for deres ejere og deres fremtidige samarbejde.
Omkring bedømmelse af hestene har foreningen fået uddannet en del medlemmer
som dommere. Flere deltager som dommere på andre skuer og ved kåringen i
Randers. Så også her er Sjællænderne med fremme.
Der har i 2017 været 20 bedækninger færre end i 2016, nemlig 97 i 16 og 86 i 17.
Der er på nuværende tidspunkt registreret 1116 individer, efter et længere
regnestykke kommer Helle D. fremstil, at der er ca. 352 mulige alvsaktive dyr.
Dermed opfordres der til at sætte jeres hopper i fol. På Sjælland har vi ca. 100 stk.
hvilket bestyrelsen har talt sig frem til. Så grundlaget for at bruge og avle hesten er
tilstede.
2017 har været endnu et aktivt år. Den Jydske Hest har været ude og arbejde med
sin ejer i rigtig mange forskellige og mangfoldige sammenhænge. Lige fra
pløjestævner til julekørsel. Det er en stor fornøjelse at følge med på hjemmesiden
og de sociale medier. Send gerne billeder og andre kommentar videre til vores webredaktør.
Under generalforsamlingen var der en lille plenum øvelse, hvor temaet var: Hvordan
bruger vi foreningens overskud bedste muligt, så flest medlemmer får glæde af
pengene. De tre højst prioriterede var: 1. Et stort show i 2020, 2. En tur til
hingsteplagene i Jylland, 3. En temadag. Den ene af prioriteterne er blevet akviklet
nemlig turen til hingsteplagene. Oplægget var at får et mindre show på Roskilde, det
lykkes ikke i 2017. Der arbejdes på, at få dette til at lykkes i 2018.
Året aktivitets plan:
I nedenstående vil Jydsk Hesteavl Øst kunne ses forkortet med JHØ.
Året startede med aflysning af 2 dagskursuset i Jylland.
4. februar var der generalforsamling i Avlsforeningen Den Jydske Hest, på
Hammerum Landbrugsskole. Der var ikke de store debat indlæg. Der var 8
medlemmer tilstede. JHØ havde indsendt en vedtægts ændring. Denne blev dog
ikke vedtaget. Den skulle sikre at, et medlem fra JHØ altid var repræsenteret i
bestyrelsen. Det store emne var, at vi skal sikre at vores hopper kommer i fol. Brug
gerne de nykårede hingste.
4. marts hingste kåring i Randers, i alt deltog 4 – 3 års hingste. 1 fra Sjælland Malte
Tindbæk fra Bente og Torben blev kåret med 7 p. Hingsten skulle efter kåring hjem
til Bente og Torben. Tillykke til jer. Det er skønt at se de mange medlemmer fra JHØ,
dejligt syn og altid stor opbakning.
11. marts Jydsk Hesteavl Øst holder generalforsamling. Der var et stort fremmøde
ca. 30 medlemmer. Det store tema var hvordan bruges foreningens penge.
22. april Åbenstald hos Jack Nielsen og Tinka. Der var hestevognstur rundt i lokal
området. Der blev vist soignering og klargøring til dyrskue. Der var dissekering af en
hestehov ved Jack smed. Dagen var godt besøgt af udefra kommende og
medlemmer. En dag hvor vores engagement blev godt besøgt og medlemmerne
havde endnu en dejlig dag. Tak til Jack og Thinka.
26-18 maj Fællesdyrskuet i Roskilde.
Der var udstillet 3 jyder. I 2017 var det Helle Hedelund Thomsen, der var
hoveddommer.
1 ældre hingst: Tjalfe fra Angelica Pedersen fik 23 p og ærespræmie. Tildelt
soineringspræmie fra JHØ
Følhopper: 2 følhopper:
Kikhavns Dora udstillet af Anna Themsen fik 23 p ærespræmie med føllet Kikhavns
Niels efter Tjalfe.
Kikhavns Inga udstillet af Petrea Themsen fik 22 p med føllet Kikhavns Nora efter
Tjalfe blev tildelt vandrepokalen for bedste Jydske føl og JHØ mønstringspræmie.
Alle udstillere ønskes et stort tillykke med jeres flotte resultater. Tak for den fine
fremvisning.
Tak til Sabrina og Michelle, som red med i Roskilde kvadrillen.
Tak til familien Hansen som sørgede for, at der også i 2017 var Jydske Heste ved zoo
stalden, denne gang pondus alene som et pragt eksemplar.
Tak til Mie og Christina, der førte familien Themsen gennem dagene.
Tusinde tak til alle jer som mødte frem til dyrskuet. Opbakning og fællesskab
betyder alt. Den Jydske hest var repræsenteret på dyrskue pladsen. Det var en
meget lille samling af Jydske heste. Anna og Petrea kæmpede bragt for at fremvise
Den Jydske Hest på bedste vis.
4 juni Pinsetur, denne gang var det Jens og Marianne som afholdt pinsetur. Der var
god opbagning ca. 12 medlemmer var fra mødt og der blev fyldt to hestevogne, som
drog afsted i lidt regnvejr. Men som altid blev det godt vejr til grill og hygge. Tak til
familien Hansen
9-11 Juni Dyrskue på Fyn var repræsenteret ved dommer holdet Jens Hansen og
Jesper Themsen, samt sekretær Christina Hansen.
29-30 juni- 1 juli Landsskue i Herning. Mange Sjællændere lagde vejen forbi. Jens var
dommer og Christina og Jacob udstillede to hopper.
30. juni blev der kørt i Gørlev. Hvilket også er blevet en tradition. Der deltog 5 vegne
med Jydske Heste i fint langt optog.
7-14 august Mønstur en gruppe af medlemmer og andre heste folk var Møn rundt i
hestevogn med overnatning, spise og hygge.
1-3. september Første weekend i september traditionen tro mødes Jydske Hesteavl
Øst et sted på Sjælland eller øerne. Og denne gang gik turen til Kikhavn ved
Hundested. I det smukkeste efterårs vejr, blev ungheste trænet i agility på en bane
udarbejdet af Jesper. Andre fik trænet med pløjning og andre genstande. Lørdag var
der åbent hus med mange besøgende. Der blev fortalt om hestene og deres kunnen.
Lørdag aften var der fælles middag med lotteri. Tusinde tak til alle jer som var
sponsorer. Det var en fest styret af Jens Henrik og Elly. med ca. 30 deltagere og
lotteri med gode præmier og en masse hygge.
Søndag havde vi konkurrence i kørsel forlange liner. Her deltog ni kuske, rutinerede
og absolut nybegyndere. Men det var sjovt og alle blev udfordret. Sabrina vandt lige
over Christina Hansen.
Herefter vi der tur i lokal området.
16 september Kåring og Føl og plageskue i Gørlev der mødte 9 individer til kåring og
bedømmelse.
Der mødte 1 3-års hoppe:
Stense efter August fra Christina Mattsson og Jakob Gnistrup fik kåringstallet 8 og
ærespræmie DJH. Lydighedstest for lange liner bestået med 70 ud af 110 mulige.
Tillykke
Der mødte 1 1-års hingste plag:
Sylvester efter Mikkel fra Dorthe Zetterlund fik 22 p. og ærespræmie fra Stald
Udgård. Tillykke
Der mødte 3 1-års hopper:
Stokholts Tut efter Stokholts Julius fra Finn Jørgensen 23 p. vandrepokal for bedste
plag fra JHØ + Hestens Værns ærespræmie for mønstring til Anna Themsen. Tillykke
til jer begge.
Alvilda efter Kronos fra Christina Hansen 23 p. Tillykke
Solveig efter Svadilfare fra fam. Jensen 22 p. Tillykke
Der mødte 1 hingste føl:
Kikhavns Niels efter Tjalfe fra Anna Themsen 22p. + ærespræmie fra JHØ. Tillykke
Der mødte 3 Hoppeføl:
Kikhavns Nora efter Tjalfe fra Petrea Themsen 23p. + ærespræmie fra JHØ
Udgårds Beatrix efter Milano fra Christina Mattsson og Jakob Gnistrup 22p. Tillykke
Devitsrødgårds Hanne-Tine efter Milano fra Peter N. Andersen 22p. Tillykke
Kikhavns Nora og Niels deltag i løfteben konkurrencen med de to nye hesteejere,
her var den rutinerede nye hesteejer Anna Themsen og Kikhavns Niels så dygtige at
de vandt. Stort tillykke. Der bliver lavet et godt ben arbejde for hjælpe vores
beslagsmede. Som kommentator sagde ”så bliver det spændende, for det plejer at
være jyderne, der står for underholdningen” hvilket er et udtryk for en meget
gammel fortælling om Den Jydske Hest, der desværre stadig hænger på, trods
pokalen faktisk er vundet mange gange af Den Jydske Hest. Den Jydske Hest kan
løfteben. Tak fordi i deltog.
Et stort tillykke og tak til alle fremmødte, det var et flot hold jyder, det er som altid
dejligt, når der møder mange ung heste. Der var en hoppe til kåring, det viser de
små årgange, men set i lyste af sidste år, så ser det fint ud. Vi har hopperne til at
føre avlen på Sjælland videre med en god spredning på genetikken. Fortsæt denne
fine udvikling. Hold jer gerne til 8 forskellige forældre i 4 led. Det vil sikre, at
indavlen holdes for døren.
23 september hoppekåring på Lykkeshøj. Igen i år var lokale dommere i sving,
særligt de unge skal fremhæves. Tak fordi i vil bruge tiden.
1. oktober pløjedag hos Finn og Elly. Med solen højt på himlen, kunne heste og folk,
starte med at pløje. Der deltog 5-spand heste, nogen rutinerede andre under
oplæring. Det er skønt, at se det arbejdsvillige temperament hos Den Jydske Hest.
Tak til Elly og Finn for i ville lægge jord og hus til denne dag. Og tak for dejlig
æblekage traditionen tro.
21. oktober var der løvfaldstur. Denne gang gik turen til Svinø ved Anders og Hulda.
Vejret var endnu engang med os. Det smukkeste efterårs vejr. Jens med Pondus og
Anders og Erling med Sleipner og Hulda kørte vogn og Christina red på Stense,
hvilket var en meget lang tur for den unge hest. Det var den smukkeste tur med
lokal guide Peter, til fortælling om området. Kaffen blev indtaget i rytterstuen med
varme og dejlig kage. Tak til Anders for at byde ind med denne dejlige tur.
18. november Drog en flok afsted mod Nordjylland for at se den unikke samling af
hingsteplage. Første kørte vi til Helle Dalsgård for, at se hendes store samling af
heste på godt 23 individer, samt deres nye stald. Det er fantastisk, at se så mange
smukke jyder samlet på et sted og den ro der er i flokken. Den medbragte frokost
blev indtaget indendørs hos Helle og familie. Tusinde tak for dejlig kage og kaffe,
samt i ville bruge siden til at vise jeres sted frem. Herefter gik turen til Niels Holger
og Helle, hvor vil skulle møde samlingen. De havde taget hingstene ind til vi kom,
alle pas var lagt frem ved hver boks, så alle heste kunne studeres. Sikke en ro og
orden der var i stalden. Efter et længere studie, var det tid til kaffe, herefter skulle vi
lukke alle hestene ud. En efter en blev en låge lukket op og stille og roligt gik de selv
ud mod marken. Ingen løb eller sparkede, bare ro og med god opdragelse gik de til
vandtruget og videre til deres hørundel. En helt unik og enestående oplevelse, sikke
et smukt syn. I mellemtiden havde vi været på rundtur for at se Niels Holgers
samling af Jydske Heste som består af ca. 50 sorte jyder. Alle aldre i en stor flok, som
vi kunne gå ind og klappe, små føl der var kommet lidt sent på året, gamle hopper
som styrede flokken, ligesom vilde hesteflokke. Det kan ikke beskrives, hvor smukt
det var og enestående, at få denne mulighed for at se så mange jydske heste samlet
på et sted. Jeg tænker det kommer til at gå over historien.
Vi må anerkende disse to store avlere for deres engagement, passion og
vedholdenhed for Den Jydske Hest. Tusinde tak til Niels Holger og Helle for jeres
store gæstfrihed og for at ville tage ansvar for alle disse heste og deres opvækst. Det
er enestående. Tak til alle jer der var med for en god og lærerig dag i godt hyggeligt
selskab. Selv busturen blev godt udnyttet til gode debatter.
29. november Året blev afsluttet med gløgg og æbleskiver hos Bente og Torben. Det
var et lille sluttet selskab, hvor den fælles interesse, blev dyrket sammen med godt
venskab. Avlsmål og bedømmelser er altid et godt emne.
Tak til Dorthe Zetterlund for arbejdet med hjemmesiden. Tak til Anna Wamsler for
altid, at være behjælpelig med, at bringe vores udstyr til cafeen frem og tilbage og til
Marianne, der har passet cafeen. Tak til Marianne for, at sørge for tøjet på dyrskuet.
Alt sammen noget vi sætter stor pris på.
Tak til Christina Mattson for at deltage i foreningen Den Jydske Hest og lægge meget
energi ind i dette.
Vi ser fortsat gerne, at i som medlemmer har lyst til at deltage på vores
bestyrelsesmøder som ad hoc personer, så meld jer gerne, datoerne vil ligge på
hjemmesiden.
2017 var året hvor Jydsk Hesteavl Øst blev godt promoveret på de sociale medier.
Send gerne billeder afsted til Christian Hansen og Dorthe Zetterlund, så de kan blive
lagt på vores profiler.
Gennem 2017 har Den Jydske Hest været meget aktiv i rigtig mange sammenhæng.
Bryllupper, konfirmation, ved by fester, private arrangementer, ved kulturnatten,
Hubertus Jagten, i København, i skoven og m.m. Den store aktivitet i brugen af
hesten har medfødt en øget efterspørgsel på tilkørte vallakker. Den Jydske Hest har
brug for folk, som gerne vil bevare og værne om racen, særligt nu i krise tid. I 2017
har der været 2 aktiv hingste på Sjælland og øerne. Det peger på at Jydsk Hesteavl
Øst`s medlemmer rigtig gerne vil avlen og brugen.
Alle er vigtige, den som bruger hesten, den som avler på hesten, den som har den
stående på marken, ja kort sagt, alle der vil bevare og støtte denne helt unikke race,
Den Jydske Hest.
Tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde i 2017.
Bestyrelsen siger tak for et godt og inspirerende 2017 og byder 2018 velkommen
med mange aktiviteter.
v/formand
Angelica Pedersen