Referat fra generalforsamling – 2016

Referat fra Generalforsamling lørdag d. 12. marts 2016 på Chr. VI Overdrevskro.

Formanden byder velkommen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Dorthe Andersen blev valgt og erklæret generalforsamling for lovlig indkaldt.
Stemmetællere: Christina Mattson og Marianne Hansen.

2. Formandens beretning ved Angelica Pedersen: fortalte om årets gang i 2015 og kom ind på de fleste af årets aktiviteter og takkede for fremmødet ved alle begivenheder. Beretningen er godkendt.

3. Regnskab ved Anna Wamsler: Årets regnskab blev uddelt for 2015, så de fremmødte kunne følge med i gennemgangen. Der kom enkelte spørgsmål og kommentarer. Regnskabet er godkendt af Kim Wamsler og Karlo Danielsen 31.12.15.

4. Valg til bestyrelse:
Efter vedtægtsændring på generalforsamlingen i 2015, er bestyrelsen reduceret fra 7 til 5 medlemmer + 1 suppleant. Den ny konstituerede bestyrelse, vil derefter foretage en lodtrækning omkring årsudskiftning i bestyrelsen, så medlemmer kommer til at sidde forskudt af hinanden efter vedtægterne.

Følgende stillede op:
Angelica Pedersen valgt med 27 stemmer
Anna Wamsler valgt med 26 stemmer
Christina Hansen valgt med 25 stemmer
Jens Henrik Hansen valgt med 21 stemmer
Jack Nielsen valgt med 16 stemmer
Dorthe Zetterlund valgt med 13 stemmer og blev dermed suppleant.
Peter Vangslev Nielsen fik 12 stemmer og kom ikke i bestyrelsen.
Alle på valg kom med deres egne ord for hvad de står for.

5. Valg af revisor:
På valg er Kim Wamsler (modtager genvalg). Valgt

6. Dyrskuedommer 2016.
Helle Hedelund er valgt til dyrskuedommer 2016 fra hovedforeningen. Jens Henrik Hansen og Jesper Themsen er valgt til dyrskuedommere 2016, samt Christina Mattsson og Peter Vangslev-Nielsen er valgt til suppleanter 2016.

7. Valg af racerepræsentant og 1 hjælper.
Mie N Andersen (modtager genvalg – racerepræsentant) Valgt Christina Hansen (modtager valg – hjælper) Valgt. Hjælperen er på valg igen i 2017, for derefter at side i 3 år. Repræsentant og hjælper vælges forskudt af hinanden.

8. Kontigent:
Uændret.
Aktiv 200 kr.
Passiv 100 kr.

9. Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde enkelte rettelser til vedtægterne. Som blev taget.

10. Eventuelt:
Under evt. var der en livlig debat omkring bevarelsen af Den Jydske Hest. De senere år er rene ben, blevet vægtet højt og det kan diskuteres om det er gået ud over typen.
Ligeledes skal vi som avlere tænke over at fordele hopperne ud på flere hingste, så vi undgår for meget indavl. Gå ikke nødvendigvis efter fløjhingsten, men overvej at komme lidt længere ud i stamtavlen. Som hingsteejer må man godt afvise hopper, for at henvise til andre hingste, der vil matche hoppen bedre.
Husk at man kan søge om tilskud fra genressourceudvalget pr. levende føl fra din hingst eller hoppe.
Jack Nielsen foreslog en ”ideboks” til hvordan vi bedre kan reklamere for Den Jydske Hest i form af arrangementer.
Erling Olsen forhørte sig, om det var en idé at invitere stadeholdere til hestetræf 2016, for at trække et større publikum. Foreningen syntes godt om dette initiativ, da det gælder om at trække størst muligt publikum.
Kim Hansen takkede ja til at afholde Åben Stald 2016.
Der blev drøftet pokaler/præmier. Det blev foreslået at man kunne få en platte/jernplade med Den Jydske Hests logo el. lign. hvor man kunne få indgraveret hestens navn, alder osv.
Lydighedspokal fra hestetræffet er ændret til pokal som gives til bedste lydighedstest til hoppekåring i Gørlev.
Ønske om en vaskeplads til heste på Roskilde Dyrskue.
Christina Hansen og Dorthe Zetterlund informerer om at Den Jydske Hest er blevet udtaget til at deltage i Det Store Hesteshow på Roskilde Dyrskue, 2016.

Bestyrelsen takker for såvel afgåede som nytilkomne medlemmer i bestyrelsen. Angelica lukker generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:
Formand: Angelica Pedersen er på valg i 2018
Næstformand: Jens Henrik Hansen er på valg i 2018
Kasserer: Anna Wamsler er på valg i 2019
Sekretær: Christina Hansen er på valg i 2017
Øvrig best.: Jack Nielsen er på valg i 2017
Suppleant: Dorthe Zetterlund