Jydsk Heste Alv Øst

Referat fra generalforsamling – 2017

Generalforsamling JHØ 2017 Generalforsamlingen afholdes på Chr. VI Overdrevskro, Roskildevej 513, 4100 Ringsted
Lørdag den 11. marts 2017, kl. 1300.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Carsten Corneliussen blev valgt og erklærede generalforsamling for lovlig indkaldt.
Stemmetællere: Christina Mattson. Marianne Hansen.

2. Formandens beretning
V Angelica Pedersen. Her fortaltes om årets gang i 2016 og der blev takket for den store opbakning og fremmøde til årets mange aktiviteter. Beretningen er godkendt.

3. Regnskab v Anna Wamsler. Regnskabet for 2016 blev uddelt, således at de fremmødte kunne følge med i gennemgangen. Regnskabet er godkendt af forsamlingen.

Valg til bestyrelse for 3 år: På valg er:
Jack M Nielsen (modtager genvalg) 19
Christina Hansen (modtager genvalg) 28
Suppleant: Dorthe Zetterlund (modtager valg) 13

Jack Nielsen og Christina Hansen er genvalgt til bestyrelsen for 3 år.

4. Valg af revisor: På valg er: Karlo Tandal Nielsen (modtager genvalg). Valgt.

5. Indstilling af 1 person til dyrskuedommer 2017 fra hovedforeningen. Indstilling af 2 personer fra JHØ til dyrskuedommere 2017, samt 2 suppleanter. – Bestyrelsen foreslår Helle H Thomsen og Jesper Sørensen fra hovedforeningen. Helle H Thomsen er valgt.
– Bestyrelsen foreslår fra JHØ Jens Henrik Hansen (21), Jesper Themsen (22), Anna Themsen (7), Christina Hansen (10).

6. Valg af racerepræsentantsmedhjælper som bliver valgt for 3 år.
– Christina Hansen (modtager valg) Valgt.

7. Kontingent. (aktiv Kr. 200,- passiv Kr. 100,-) Uændret

8. Indkomne forslag. Skriftlige forslag kan fremsættes af alle medlemmer, modtaget senest 21 dage før generalforsamlingen. Alle forslag udsendes på mail en uge før generalforsamling. Ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt. Bestyrelsen fortæller at vi grundet udelukkelse af show på Roskilde Dyrskue 2017, har en god sum penge på kontoen. De fremmødte bliver derfor spurgt om forslag til hvad pengene skal bruges til. Forslag:
– Hver 4.-5. år – stort show på Roskilde dyrskue.
– Kørepenge til div. arrangementer.
– Sejltur på Roskilde Fjord.
– Tur til Finland.
– Temadag/kursusdag med bl.a. dyrlæge, foderekspert, avl (inkl. forplejning).
– Økonomisk hjælp/tilskud til hingsteføl.
– Tilskud til hopper til hingst.
– Fællestur til Jylland til hingstefolden.
– Brugsdag.
Der stemmes på 3 forslag, som skal hjælpe bestyrelsen med at lave en prioritering af forslagene. (De markerede er højest prioriterede)

10. Uddeling af præmier
– Skuets bedste føl Futte, Roskilde Dyrskue, Finn og Elly Jørgensen.
– Skuets bedste 3 års hoppe Octavia, Roskilde Dyrskue, Anna Wamsler.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingens afslutning som følgende.
Formand Angelica Pedersen
Næstformand Jens H. Hansen
Sekretær Christina Hansen (valgt i 2017)
Kasserer Anna Wamsler
Menigt medlem Jack Nielsen (valgt i 2017)
Suppl. Dorthe Zetterlund
Referent: Christina Hansen