Jydsk Heste Alv Øst

Referat fra generalforsamling – 2014

Referat fra generalforsamling lørdag d. 17. marts 2012 på Chr. Overdrevskroen, Ortved.

1. Dirigent: Karlo Danielsen blev valgt og erklæret generalforsamling for lovligt indkaldt
Stemmetællere: Tina Nielsen og Ilse Dueholm Corneliussen

2. Formandens beretning fortalte om årets gang 2011, kom ind på alle årets aktiviteter og takkede for det store fremmøde ved alle begivenhederne.

3. Regnskab fremlægges af Anna Wamsler.
Kasseren opfordrede til at betale kontingent via netbank, så kasseren kan se hvem der betaler
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Danske Bank, reg. nr. 1551 – konto nr. 4019598
Husk venligst at skrive navn og adresse på bankoverførsel eller girokort.

4. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Anna modtager genvalg
Mads fortæller en lille anekdote om den Jyske hest.
Mads takker nej til genvalg
Nye forslag til bestyrelsen:
Stemmer
Anna Wamsler 26
Jesper Holmbo 27
Jørgen Nielsen (Skibby) 22
Tina Nielsen 8
Dorthe Lund 5
(2 Ugyldige stemmer)

5. Indstilling af 1 pers. til dyrskue dommer 2013 fra hovedforeningen. Indstilling af 2 pers. til dyrskuedommer 2013, samt 2 suppleanter:
Dyrskue dommere 2013: Stemmer

 • Jørgen Elkjær
 • Jesper Themsen 24
 • Jens Henrik Hansen 16

Supplanter:
Christina Mattson 10
Dorthe Andersen 12
6. Indstilling af dyreskue sekretær 2013: Anna Wamsler valgt

7. Valg af revisor:
På valg er Kim Wamsler. Modtager genvalg er ok.

8. Kontingent:
Kontingent er uændret (aktiv 200 kr. – passiv 100 kr.)

9. Støttegruppen orienterer
Lene beretter om støttegruppen. Har lager af tøj + logoer til dyreskuet

10. Indkomne forslag:
Bestyrelsen har sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen fremsendt følgende forslag som vedtægts tilføjelse:
Aktive medlemmer har stemmeret og passive har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
Forslag vedrørende passiv medlemskab: Håndsoprækning 20 for
12 imod – forslaget er vedtaget.
Angelica spørger om der er nogen som ønsker at holde Åben Stald 2012.

Mads viser show fra Roskilde 2011 og giver en kort fortælling om showet 2012

11. Formanden takker for fremmøde ved generalforsamlingen, samtidig takkes Mads Bengtsson for samarbejdet og de mange gode ideer.

12. Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:

 • Formand: Angelica Pedersen
 • Næstformand: Bill Nielsen
 • Sekretær. Jens Hansen
 • Kasserer: Anna Wamsler
 • Øvrige: Johnny Kristiansen
 • Jesper Holmbo
 • Klaus Perkild
 • Supplant: Jørgen Nielsen (Skibby)

13. Bestyrelsen talte frem og tilbage om overskredet budget fra dyreskue 2011 og hvad man vil give i år: Bestyrelsen har besluttet at give 7000 kr. til show 2012. Restbeløb er på bruger betaling til deling af udgifter over 7000 kr.