Jydsk Heste Alv Øst

Referat fra generalforsamling – 2015

Referat fra Generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 på Chr. Overdrevskroen.

Formand Angelica Pedersen byder velkommen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
– Karlo Danielsen blev valgt og erklæret generalforsamling for lovlig indkaldt.
– Stemmetællere: Christina Mattsson og Marianne Hansen.

2. Formandens beretning
– Angelica fortalte om årets gang i 2014. Gennemgang af aktiviteterne med De Jydske Heste. Takkede for den gode tilslutning til de mange forskellige aktiviteter og opbakningen ved foreningens 30 års jubilæumsfest. Beretningen er godkendt.

3. Regnskab
– Ved Anna Wamsler: Årets regnskab blev uddelt for 2014, således at de fremmødte kunne følge med i gennemgangen. Der kom enkelte spørgsmål og kommentarer. Regnskabet er godkendt af Kim Wamsler og Karlo Danielsen 31.12.14.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg til bestyrelse:
– På valg er:
Jesper Holmbo (modtager ikke genvalg)
Anna Wamsler (modtager genvalg)
Dorthe Zetterlund
Christina L Hansen
Der stemmes på følgende:
Anna Wamsler 28
Christina L Hansen 19
Dorthe Zetterlund 17 (supplant)

5a. Indstilling af en person til dyrskuedommer 2016 fra Hovedforening:
Bestyrelsen forslog Helle Hedelund Thomsen som blev valgt for 2016

5b. Indstilling af to personer fra JHØ til dyrskuedommere 2016 samt to suppleanter:
Jens Henrik Hansen 20
Jesper Themsen 20
Suppleanter:
Christina Mattsson 12
Peter Vangslev Nielsen 6

6. Valg af revisor:
– På valg er Karlo Danielsen (modtager genvalg) Valgt.

7. Kontingent: Uændret.
Aktiv 200 kr.
Passiv 100 kr.

8. Indkomne forslag:
– Der er foretaget ændringer vedr. Jydsk Hesteavl Øst vedtægter. Vedtægtsændringer godkendt (Se foreningens vedtægter).
– Der har i foreningen været ønske om brug af et slogan når den Jydske Hest vises frem. Der var indsendt 12 forslag hvorved bestyrelsen havde udvalgt 3:
”Hvis du vil nyde…. Så køb en jyde”
”Øst-vest – jyde bedst”
”Køb en rolig jyde, den vil du altid nyde”
Afstemning på generalforsamlingen, hvor sidste forslag modtog flest stemmer og blev valgt.

9. Eventuelt:
– Roskilde dyrskue mangler dommer til fælleskonkurrencer på tværs af racerne. Jesper Themsen er valgt.
– Der er kommet en forespørgsel fra Søren Jensen, PIV (pioner i vandløbspleje) om et evt. samarbejde vedrørende udtrækning af træstammer fra vandløb. Angelica kommer med kort en formation og medlemmer som har en interesse, kan melde tilbage til Angelica, som vil prøve at lave en aftale med Søren.
– Pokaler ombyttes til krus.
”Bedste 2-års hoppe” fra Karina Jørgensen.
”Bedste 2 års Hingst” fra Erling Olsen.
”Bedste følhoppe” Peter Vangslev.
– Dorthe Zetterlund viser foreningens nye hjemmeside.
– Klaus Perkild fortæller om 1864 turen, efterfulgt af video.
– Angelica lukker generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:
Formand:                 Angelica Pedersen
Næstformand:        Peter Vangslev
Kasserer:                  Anna Wamsler
Sekretær:                Jens Henrik Hansen
Øvrig bestyrelse:    Jørgen Nielsen, Skibby
                                  Bill Nielsen
              Christina L Hansen
Suppleant:               Dorthe Zetterlund

Referent Jens Henrik Hansen