Jydsk Heste Alv Øst

Hestekræfter i Herredsbækken

Af Rune Hylby – 21.08.2015 – Artikel fra Sportsfiskeren.dk  
   

Store kraftfulde jydske arbejdsheste i et lille højt målsat ørredvandløb lyder ikke umiddelbart foreneligt med miljøvenlig vedligeholdelse og restaureringsprojekter! Men det var ikke desto mindre en meget fin løsning i Herredsbækken på Sydsjælland, hvor PIV- folkene og den lokale lodsejer i sidste weekend tog utraditionelle metoder i brug. Det lille, men meget produktive ørredvandløb med udløb i Præstø Fjord løber i et meget slynget leje gennem tæt skov. Selve å-løbet har igennem en meget lang årrække skåret sig dybt ned i landskabet, og den tætte skov ville ikke byde nogle maskiner velkommen.

Det var netop derfor, Piv-folkene med Søren Jensen i spidsen, måtte tænke ud af boksen i et forsøg på at rydde lidt op i åen, idet træstammer og grene flere steder spærrede strømrenden og hindrede passage for gydevandrende havørreder. PIV-folkene fik derfor indledt et fint samarbejde med foreningen Jydsk Hesteavl Øst, der synes det var et spændende projekt, ikke blot for Herredsbækkens fine ørredbestand, men også for muligheden for at få rørt hestene. Jydske heste, som er meget kraftfulde og stærke, er netop bygget til den slags udfordringer, og hestene er, i sagens natur, betydeligt mere mobile end et tungt køretøj i et skov-vandløb som Herredsbækken.

Tidlig lørdag morgen i sidste weekend skulle metoden afprøves, og Jydsk Hesteavl Øst havde taget tre fine heste med til vandløbet. Hestene blev ”rigget til” med seletøj og kæder, og efter kort tid i skoven var det tydeligt at se, at både PIV-folkene, heste-ejere og ikke mindst hestene, havde fundet sammen i en fin tre-enighed, som alle havde stor glæde af. Hestene fandt hurtigt ud af, hvad det gik ud på, og med fremadrettede ører, gik det slag i slag med at få fjernet spærrende træstammer og grene fra vandløbet. Efter få timer var en lang strækning af Herredsbækken stort set ryddet for spærrende stammer, og både heste, hesteejere og PIV-folkene kunne ”skridtes af” på den nærliggende mark til fælles glæde over projektets mind-fullness.