Nyhedsbrev – Maj – 2010

Nyhedsbrev fra bestyrelsen maj 2010

Bestyrelsen har besluttet, at udsende et nyhedsbrev 2 gange årligt. For at informere medlemmerne om nye tiltag eller beslutninger. Håber det vil være til gavn for jer alle. Har i punkter til dagsorden, som ønskes drøftet af bestyrelsen så mail det meget gerne til formanden.
Som opfølgning på generalforsamlingen marts 2010 vil bestyrelsen gerne fortælle, hvad der blev besluttet på det efterfølgende bestyrelsesmøde d. 6 maj 2010.
Bestyrelsen fortsætter uændret. Tak for det store fremmøde til generalforsamlingen.
Mie Nøhr Andersen blev valgt som racerepræsentant og vil følge Tim året ud.
Med hensyn til foreningsbluser i alternativ farve, er det ikke besluttet hvilken farve. Det kommer an på hvad tøj vi kan få, som vil være brugbart mange år frem.  Med hensyn til jakkerne, så vil støttegruppen få nogle enkelte hjem, sådan at hvert medlem kan prøve en jakke og så bestille, mod forud betaling.
Bestyrelsen har besluttet efter stemmelighed på generalforsamlingen, ikke at arbejde videre med flytningen af Jydsk hesteavl Øst generalforsamling.
Mie og Angelica vil arbejde på at søge legater til hjælp til gennemførsel af show ved Roskilde dyrskue 2011.
Mentor ordningen som nogle har meldt sig til på hestetræffet 2009, har bestyrelsen valgt ikke at arbejde videre med. Ved ønske fra det nye medlem, vil en fra bestyrelsen blive udpeget til mentor.
Bestyrelsen har besluttet, at det udelukkende er den jydske hest, der kan deltage i arrangementer, der afholdes for den jydske hest. Undtaget er dog de heste som tilhører ejendommen/har daglig opstaldning på ejendommen.
Der er 12 tilmeldte heste til Roskilde Dyrskue. Bestyrelsen ser frem til at se rigtig mange medlemmer på dyrskuet til nogle gode og hyggelige dage.
På vegne af bestyrelsen