Nyhedsbrev – December – 2010

Nyhedsbrev fra bestyrelsen december 2010

Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at, takke for mange gode, hyggelige og lærerige timer med jer og hestene i året, der er gået.
Bestyrelsen har valgt ”musse” grå som alternativ farve til tøjet. Med den understregning at, al mønstring og fremvisning SKAL foregå i hvidt tøj.
Tøjet blev fremvist på årets hestetræf og blev taget godt i mod. Det nye tøj vil snarest blive sat på hjemmesiden, så alle kan se priser og udvalg.  Tøjet kan købes og bestilles ved vores aktiviteter eller kontakt støttegruppen ved Lene Stougaard på mail: Lenestougaard@live.dk

Mie Nøhr Andersen træder ind som racerepræsentant fra januar 2011. Bestyrelsen takker Tim for den store indsats gennem årene.
Aktivitetsplanen sendes ud og lægges på hjemmesiden ved årsskiftet, den vil løbende blive revideret på hjemmesiden. Så hold godt øje med opdateringer. Hvis du vil gøre det nemmere for dig selv, så skriv din mail adr. til Mie.  Mie sørger hermed for, at du bliver opdateret over din mail.
Girokort med kontingent betaling kommer ud sammen med aktivitetsplanen, husk at betale i god tid, så betalingen bliver registret inden generalforsamlingen.
Konto:   reg.nr. 1551 konto nr. 4019598.
Har nogen brug for en opdateret medlemslisten, kan der rettes henvendelse til Angelica Pedersen på mail: angelica.kikhavn@gmail.com
Der er ros fra Gørlevudvalget både for showet og den store deltagelse fra den Jydske hest.
Helle Dalsgård vil gå i gang med at, undersøge hvor mange jyder der er i Danmark og på længere sigt lave statistik over hvordan det gik med dem. Skriv gerne til Helle Dalsgaard ( hdalsgaard@dlgmail.dk ) og fortæl hvad der er sket med din/dine Jydske heste siden år 1990, hvilke du har p.t. og hvem der solgt og hvorfor de andre er døde/aflivede.
Hingstekåringen vil i 2011 blive afholdt sammen med Belgierne.
På glædeligt gensyn i år 2011

På bestyrelsens vegne
Angelica Pedersen