Nyhedsbrev – December – 2011

Nyhedsbrev december 2011

Avlsforeningen Den Jydske Hest har meldt ud, der vil være kursus  i Jylland d. 25-26 februar 2012. Det vil omhandle følgende, med plads til ændringer og til skrivelser.

  • Lovgivning om hestehold
  • Fodring
  • Kørsel/forspænding

Se endvidere under avlsforeningshjemmeside.
Aktivitetsplanen for 2012 vil blive lagt på hjemmesiden medio december.
Husk at holde øje med eventuelle ændringer eller nye aktiviteter i løbet af året.
Hvis du ønsker at få besked direkte om eventuelle ændringer. Kan du skrive din mail adr. til webmaster/racerepræsentant Mie Nøhr Andersen på adr.: mie.n.andersen@gmail.com
Bestyrelsen vil meget gerne ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Hvor vi ser frem til mange lærerige og sjove timer omkring den jydske hest.
Samtidig siger vi tak for gode stunder i året der gået, hvor den jydske hest har arbejdet, vidst sig frem og været i centrum.

De bedste julehilsner
Bestyrelsen Jydsk hesteavl øst
V/ formand Angelica Pedersen