Nyhedsbrev – December – 2012

Nyhedsbrev december 2012

Der er nu gået et siden det sidste nyhedsbrev udkom. Så kunne man jo fristes til at tænke, den forening må have ligget stille. Og svaret er, det er absolut ikke tilfældet.
Hele foråret er gået med forberedelser til showet på Roskilde Dyrskue, efteråret er blevet brugt til pløjning og forskellige andre herlige udflugter.

Den Jydske hest har sammen med dens ejere og medlemmer været brugt flittigt hele året.
Avlsforeningen Den Jydske hest har nedsat en gruppe hvis formål er at arbejde med PR for den jydske hest. Fra jydsk hesteavl øst sidder Cristina Matsson med som tovholder for gruppen sammen med Klaus Perkild, derforuden er der to andre repræsentanter. Hvis nogen skulle have gode forslag til PR, så ret meget gerne henvendelse til en af disse to personer.

Anna Wamsler og bestyrelsen vil henstille til at kontingentet betales over nettet gerne inden generalforsamlingen d. 16 marts 2013. Danske Bank. Reg: 1551 Konto: 4019598

Dette gælder for føl og plage udstillet på Gørlev. Helle Dalsgård formand for Avlsforeningen Den Jydske Hest har meddelt, at der fra 2013 skal betales 100 kr. per individ, der udstilles på Gørlev føl – og plage skue. Ved andre skuer i landet betales der allerede.

Husk at ved at tilmelde dig vores fælles mail gruppe, får du automatisk opdateringer om aktivitetsplanen eller andre vigtige oplysninger.
Skriv blot en mail til vores web redaktør Mie Nøhr Andersen, hvor du beder hende om at sætte dig på mail listen. Adressen er mie.n.andersen@gmail.com

Aktivitetsplanen for 2013 er lige på trapperne. Kom gerne med forslag hele året.

Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Hvor vi ser frem til mange lærerige og sjove timer omkring den jydske hest.
Samtidig takker vi for gode stunder i året der gået, hvor den jydske hest har arbejdet, vidst sig frem og været i centrum.

De allerbedste julehilsner

Fra bestyrelsen Jydsk Hesteavl Øst
V/ formand Angelica Pedersen