Nyhedsbrev – December – 2013

Nyhedsbrev december 2013

2013 er ved at gå på hæld, det har været et år, hvor den jydske hest har været i vælden på mange forskellige fronter dyrskuer, kåringer, bryllupper, jule arrangementer over det meste af sjælland og øerne, samt mange andre arrangementer. Tak til jer alle.

Som det sidste nye tiltag er Jydsk Hesteavl Øst kommet på facebook, der er blevet oprettet en gruppe, som jeg opfordre jer, jeres børn eller børnebørn til at blive medlem af. Her kan der lægges billeder og andre gode historier om den jydske hest. Der vil også komme informationer ind her. Hjemmesiden vil fortsat fungere, her vil der være opdateringer løbende.

Der er jubilæumsfest d. 25+26- 2014 tilmelding kan ske til Anna W, hvis du ved en fejl ikke har modtaget en invitation, så ret straks henvendelse til Angelica på mail: angelica.kikhavn@gmail.com   Invitationen er sendt ud per mail.

Har du fået ny mail eller ikke sendt din mail adr. er det vigtigt den modtages af enten Mie Andersen, Angelica eller Anna W. Vi bestræber os på at al post sendes ud per mail i fremtiden.

Aktivitetsplanen kommer på hjemmesiden inden jul.

En lille påmindelse om at huske kontingent for 2013 og 2014
Husk der er generalforsamling d. 15 marts 2014
På gensyn i 2014 til mange dejlige timer med den jydske hest og dens ejere.
Til slut ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

De bedste Julehilsner
På bestyrelsens vegne
v/ Formand
Angelica Pedersen