Jydsk Heste Alv Øst

2021

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen afholdes på Gl. Marbjergvej 11, 4000 Roskilde

 

Lørdag den 8. maj 2021, kl. 1100.

Dagsorden:
Referent: Christina Hansen

 

 1. Valg af dirigent
  – Bestyrelsen foreslår Carsten Corneliussen. Valgt.
  Valg af stemmetællere
  – Bestyrelsen foreslår Anders og Jesper T. Valgt.

 

 1. Formandens beretning
  – Formand Angelica P beretter om årets gang i 2020, der har været et anderledes forenings år grundet Covid-19 med aflyste og udsatte arrangementer. Forhåbning om en tid forude, hvor vi igen kan samles om vores heste. Beretningen er godkendt.
  – Mindeord for Jørgen Nielsen og Karlo Tandal Danielsen.

 

 1. Regnskab     
  – Regnskabet for 2020 blev uddelt, således at de fremmødte kunne følge med i gennemgangen. Hverken de store udgifter eller indkomst i 2020 grundet aflyste arrangementer pga Covid-19. 
  Regnskabet er revideret og godkendt af bilagskontrollør Kim Wamsler og formand Angelica Pedersen, der i samråd med bestyrelsen er trådt til i stedet for Karlo samt forsamlingen. 
  – En udgift i regnskabet er en fælles forsikring – Christina M fortæller om en fælles forsikring som hovedforeningen har indgået samtale med og alle lokalforeninger er en del af. Den dækker de arrangementer som foreningerne selv, står som arrangører for.
  51 aktive medlemmer
  6 passive medlemmer

 

 1. Valg til bestyrelse for 3 år

På valg er: Angelica Pedersen valgt

                 Jens Henrik Hansen valgt
Haqnseh

Suppleant: Christina Mattson valgt som suppleant                     

 

 1. Valg af Revisor                     På valg er:   Karlo Tandal Danielsen (afgået)

 Dorthe Andersen er valgt.

 

 1. Indstilling af 1 person til dyrskuedommer 2021 fra hovedforeningen.

Indstilling af 2 personer til dyrskuedommer 2021, samt 2 suppleanter.
– Dette punkt udgår, da dyrskuerne for 2021 er aflyst.

 

 1. Valg af racerepræsentant som bliver valgt for 3 år

På valg er: Christina Mattsson Valgt.   

 

 1. Kontingent (aktiv200.-, passiv Kr.100.-,)
  – Uændret.

 

 1. 9. Indkomne forslag. Skriftlige forslag kan fremsættes af alle medlemmer, modtaget af formanden senest 21 dage før generalforsamlingen. Alle forslag udsendes på mail en uge før generalforsamling.
  – Ingen indkomne forslag.

                                           

 1. Orientering fra formanden
  – Foreningen er blevet spurgt af hovedforeningen, om vi vil arrangere en dagsudflugt på Sjælland d. 21. August. JHØ har fremsendt et forslag til programmet og vi afventer deres plan for programmet.
  – JHØ skal stå for afholdelse af fælles træf i 2024. Angelica foreslår om der skal nedsættes et udvalg i JHØ, som står for planlægning af dette? Skal vendes på generalforsamlingen 2022.

 

 1. Show år 2021
  – Roskilde Dyrskue er aflyst, så ikke aktuelt.
  – Show for 2022 skal tages op på hestetræffet.
  – Christina M foreslår at der bliver nedsat et showteam for de jydske heste med og udenfor foreningen. Der skal findes en balance mellem den ”traditionelle” måde at have jydske heste på og den ”nye” måde at have jydske heste på. Hvem er det der køber heste og hvordan får vi inkluderet dem i foreningen? Angelica foreslår at dette emne tages op på et bestyrelsesmøde. Og vi som bestyrelse ønsker at inviterer Ad.hoc. personer ind med idéer osv.
 2. Hvordan kan foreningens penge bruges?
  – Christina M foreslår at de bruges på show i fremtiden.
  – Dorthe A foreslår en bus, hvor vi kan følge Avlsforeningen på turen til Sjælland.
  – Angelica foreslår en busudflugt til Jylland.
  – Dorthe A foreslår et ophold med mad, overnatning og kursus.
  – Dorthe A foreslår at man kan tilbyde nye købere af deres første Jydske Hest på Sjælland og Øerne et års gratis medlemskab af foreningen.
  – Angelica foreslår et gratis medlemskab til de som ønsker at deltage i et show på Roskilde Dyrskue.
 3. Eventuelt
  – Flytning af hoppekåring til et sted i Viborg i stedet for Lykkeshøj Randers.
  – Dorthe Z opfordrer til at vi sender billeder til hende til hjemmesiden.
 4. Uddeling af præmier
  – Udgår da der ikke er blevet afholdt nogle kåringer eller udstillinger i 2020.

 

Enhver, med aktiv rettidig betalt kontingent, har stemmeret.

Ved ikke rettidig betalt kontingent fremvises kvittering eller der kan betales på dagen.

Vedtægter kan læses på hjemmesiden.

Bestyrelsens sammensætning:

 

Formand                             Angelica Pedersen                                   Hundested

Næstformand                      Jens Henrik Hansen                                 Ruds Vedby

Kasserer                             Anna Lyse Wamsler                                Lejre            

Sekretær                             Christina Hansen                                     Slagelse

Øvrige Bestyrelse            Dorthe Zetterlund                              Tappernøje

Suppleant                           Christina Mattsson                                  Præstø