Jydsk Heste Alv Øst

2020

Beretningen 2019

Denne generalforsamling er IKKE blevet afholdt rettidigt på grund af Corona
situationen i Danmark og hele verden. Den er afholdt straks efter informationen om
en stille åbning af Danmark. Den er varslet rettidigt efter vedtægterne.

I 2019 blev projekt hingstene kåret. 11 ud af de 12 hingste fra projektet nåede frem
til kåring. I alt var der 20 hingste til kåring dette forår. Årets hingst blev en af projekt
hingstene. Alle blev kåret, så det må siges, at være et meget højt succeskriterier. De
fleste hingste blev også lydigheds godkendt. Alle hingstene blev sat i avl og er blevet
brugt efter tildelingsmodellen. En af projekt hingstene blev brugt på Sjælland, to fra
Sjælland var udlånt til bedækning i Jylland, så alt i alt må det siges, at vi fra JHØ er
fantastisk godt repræsenteret i avlsarbejdet. Tak for jeres indsats.

Året 2019 blev også det år, hvor JHØ satte fokus på sikkerheden. I 2019 fulgte vi op
på vores sikkerhedsregelsæt og brugte det særligt på Roskilde Dyrskue. Sikkerheden
på Roskilde Dyrskue var i top, der skete ingen ulykker eller andet alt forløb efter
planen. Denne strategi for sikkerhed vil vi forfølge i årene fremover, for at forebygge
uheld og skader og skabe en større tryghed blandt medlemmerne. Også i år blev det
vel modtaget. Tak for det.

12 januar: Året startede med temadagen, hvor der var et godt fremmøde ca. 20
pers. Foredragsholder var smed Tobias, politi betjent Mette og Helle Dalsgård
formand og dyrlæge. Emnet var avl, vi fik en grundig gennemgang af Helle s mange
årige avl med Den Jydske Hest. Det handler om, at sikre en større genetisk diversitet
for at undgå indavl. Tusinde tak til Helle
Den anden foredragsholder var politibetjent Mette, som med sine mange års
erfaring indenfor dyretransport kunne berige os med love og retningslinjer. Der var
stor spørge lyst og interesse for faget. Mette gjorde det både sjovt og spændende.
Tusinde tak til Mette.
Smed Tobias var meget velforberedt og kom med et hesteben, som blev dissekeret
samtidig med, at Tobias fortalte og forklarede om hestebenets opbygning og hvorfor
det er vigtigt med god og hyppig hovpleje. Det var super spændende og alle var
meget interesseret og lyttende. Tusinde tak til Tobias
Tusinde tak til Marianne Hansen som endnu engang stod for den fine forplejning og
lån af lokaler.

2 februar: Generalforsamling for Den Jydske Hest. Der var 5 deltagere fra JHØ. Et af
de store emner var kåring af projekt hingstene. Der er penge tilovers i projektet
derfor er der en drøftelse omkring, hvordan de kan tildeles hopperne. Tilmelding af
hopper til projektet er også vigtig i 2019. Parringen af individer bliver valgt af EVA
programmet og der vil blive sat et antal hopper per hingst igen i 2020. Dagen var
præget af gode debatter og god stemning.

2 marts: Hingstekåring i Randers
Der var 20 tilmeldte 3 års hingste og alle mødte til kåring. 11 af dem var fra
projektet. Det var en dag med en helt særlig stemning. Der var ikke set så mange
hingste til kåring siden en gang i 60`erne. Vi havde fra JHØ en dommer med på
dommer holdet og tro mig, alles øjne var rettet mod dommerne. Der var lagt en
stram tidsplan, for at alle kunne komme igennem dømningerne. Måling, Mønstring
på fastbund, fremvisning enkeltvis, lydighedstest og til sidst oprangering, præmie
uddeling og ikke mindst æresrunde til årets hingst. Der var mødt rigtig mange
medlemmer fra JHØ, dejligt med den store opbagning. Dagen skulle herefter slutte
af på torvet i Randers By ved den store statue af Den Jydske Hest, som dette år blev
50 år.
Alle hingstene (Bortset fra 2) blev fragtet til torvet i Randers, der blev tændt fakler,
der var flag og rigtig rigtig mange mennesker var mødt op. Holda op et syn, der var
en helt fantastisk stemning, som kun kan stå tilbage med gåsehud, tåre i øjnene og
et kæmpe smil. Helle holdt tale og der blev sunget. Det var unikt, enestående og
tegn på det største sammenhold og et eksempel på, hvordan et stykke dansk
kulturarv kom til udtryk på fineste hvis.

9 marts: General forsamling i JHØ. 23 deltagere berigede generalforsamlingen. Der
var ingen store sværd slag. Det er store emne var hingste projektet. Anna Wamsler
blev genvalgt. Der var en drøftelse omkring show 2020, som jo på en tidligere
generalforsamling var besluttet. Der var god stemning omkring et nyt show og der
kom flere gode forslag til emner. God stemning og respekt for forskelligheder.

5+6 maj: Morten Korck på Reersø med Jack som primus motor. Fynboerne støttede
godt om denne weekend. Heste i arbejde side om side med store amerikanske biler
og deres hestekræfter.

31 maj – 1+2 juni: Roskilde Dyrskue
Der var 5 fremmødte jyder. I 2019 var det Jørgen Elkær der fungerede som
hoveddommer sammen med Jesper Sørensen, Jesper Themsen og Jens Hansen. Det
var året, hvor der var et stort frafald. Følgende var fremmødt:
1 ældre hingst: Tjalfe efter Leif Den Lykkelige udstillet af familien fra Kikhavn fik 23
p. og ærespræmie. Anna Themsen og Tjalfe blev tildelt JHØ mønstringspræmie.
1 Goldhoppe:
Fie Tindbæklund efter Johan fra Berit Jensen fik 22 p.
3 års hopper:
Alvilda efter Kronos fra Christina Hansen fik 23 p. og ærespræmie + Carlsberg`s
vandrepolkal for bedste 3 års, samt tildelt JHØ`s soineringspræmie.
Stokholts Tut fra Finn Jørgensen 22 p
2 års hopper:
Kikhavns Nora efter Tjalfe fra Petrea Themsen fik 23 p. og ærespræmie
Alle udstillere ønskes et stort tillykke med jeres flotte resultater. Tak for den fine
fremvisning.
Tak til Kristina fra Jylland og Petrea, som red med i Roskilde kvadrillen. I år var det
første år, hvor det fra Dyrskue ledelsen blev håndhævet, at der ikke måtte
galopperes ud, det blev en lidt tam oplevelse.
Tak til familien Hansen som sørgede for, at der også i 2019 var Jydske Heste ved zoo
stalden, denne gang stod smukke Pondus på scenen.
Tak til Christina H. og Christina M., der førte os alle igennem dagene på sikker vis.
Vi fik lavet et fint show med god opbakning fra mange medlemmer, det gik super
fint uden uheld, stemningen var i top og vejret var med os hele vejen. Den Jydske
Hest formår, at sætte en særlig stemning på Roskilde dyrskue.
Tusinde tak til alle jer, som mødte frem til dyrskuet. Opbakning og fællesskab
betyder alt. Den Jydske hest var repræsenteret på dyrskue pladsen. Det var en
meget fin samling af Jydske heste. Alle havde gjort sig umage med, at klargøre
hestene. Den Jydske Hest blev fremvist på bedste og flotteste vis.
Alle opfordres til at udstille på Roskilde Dyrskue, så vi fortsat har denne store
begivenhed, at mødes om. Det er her årets nye og unge årgange vises frem. Den
Jydske Hest er en del af Roskilde Dyrskue og en del af foreningens samlingspunkt.
Støt gerne op om fællesskabet og promoveringen af vores race.

Pinse tur og Time Winder 8-10 juni: Dette år prøvede vi noget nyt. Nemlig at flytte
pinseturen til Kikhavn/Hundested, hvor der blev holdt Time Winder et historiks
arrangement. Anders og Jack havde meldt sig til, at køre rundt ved Time Winder og
vise hestene og vognene frem. Så de kom til overnatning et par dage. Om søndagen
var vores pinsetur, der var god tilmelding ca. 17 pers. Jens kom også med hest og
vogn denne dag. Så vi drog afsted til pladsen med tre vogne. Det var mega smukt og
vejret var med os. Nogen ture rundt på pladsen til skue for alle gæsterne og hvor vi
drak vores kaffe. Så hjem igen til grillen og hygge. Det blev en dejlig dag. Desværre
blev det også den sidste gang vi var i selskab med Jack og hans heste. Tak til jer alle
for at støtte op om vores arrangement.

4-6 juli Landsskuet i Herning, der er stor opbakning fra JHØ til landsskuet. Nogen er
hjælpere, andre er dommere og en hel del af os er tilskuer ved et skue, som har ca.
45 Jydske Heste samlet på en gang. Et smukt syn og et fantastisk sammenhold på
tværs af landet.

10 august: Agility ved Dorthe Zetterlund hos Jacob og Christina. Der var god
tilslutning til dagen, flere kom med deres heste, hvor der var udfordringer til alle.
Stemningen var i top og der blev trænet på mange forskellige forhindringer. En skøn
dag i dejligt vejr. Tak til Dorthe for, at får det arrangeret og afholdt og til Jacob og
Christina for, at støtte op om dagen.

31 aug-2 sept. Hestetræf blev denne gang afholdt af Johnny Kristiansen hos Morten
og Eva i Flinterup ved Sorø.
Der er var et stort fremmøde af medlemmer og heste. Lørdag formiddag blev der
taget billeder i parken foran stuehuset. Under dette hestetræf blev der også taget
billeder bagfra af heste og mennesker. Der blev arbejdet i marken og på græsset.
Høj aktivitet. Lørdag eftermiddag var der åben hus for de lokale. Her var fremmødet
fint. Der blev kørt hestevognsture, rideture, gode snakke og arbejdet med hestene.
Vores sikkerheds tjek blev også afprøvet.
Søndag havde vi kørsel for langeliner en ny tradition på hestetræffet. Der var god
opbagning. I år var det Karin fra Sejerø der vandt konkurrencen i hård konkurrence
med Christina H. Dejligt så mange vil prøve kræfter med kørsel for lange liner.
Jeg må yderligere konkludere, at generationen + 65 år, der bliver større år for år,
heldigvis for det. I er gjort af noget helt særligt. I er nogle fantastiske forbilleder. Tak
for jer.
Tusinde tak til Johnny og Mads, som havde arbejdet hårdt for, at gøre klar til
weekenden. I sørgede for dejlig mad og skønne rammer. Det var helt perfekt og
vejret var med os. Tak til Eva og Morten, fordi vi måtte låne jord til vores hestetræf.

14 sept. Føl- og plageskue i Gørlev
3 3 års hopper til kåring:
Alvilda efter Kronos fra Christina Hansen kåret med 9 p. tildelt sølvmedalje og
bestået lydighedstest med 89 ud af 110 og ærespræmie. Stort tillykke
Solveig efter Svadilfare fra Karin Thomsen kåret med 8 og ærespræmie, samt
bestået lydighedstesten med 91 ud af 110p. Stort tillykke
Stokholts Tut efter Stokholts Julius fra Finn Jørgensen kåret med 8 p. Stort tillykke.
2 års hoppe:
Kikhavns Nora fra Petrea Themsen efter Tjalfe 22 p. og ærespræmie. Til delt
vandrepokal fra Carlsberg for skuets bedste plag. Tillykke
1 års hoppe:
Kikhavns Oda fra Anna Themsen efter Tjalfe 22 p og ærespræmie. Tillykke
1 Hingsteføl:
Møllebækgaards Thor efter Valentin fra Mikael Moesgaard 23 p og ærespræmie.
Tillykke
2 Hoppeføl:
Dagmar af Trynebjerg efter Virkelysts Morten fra Karin Thomsen 23 p og
ærespræmie. Tillykke
Udgaards Sansa efter Mosegårdens Simba fra Christina Mattsson og Jacob Gnistrup
22 p. Tillykke
Stort tillykke med alle tildelingerne. Det var en meget fin samling af Jydske Heste.

15 september er deadline for beretningen. Det vil være fantastisk, hvis nogen af jer
ville byde ind på at sende noget til beretningen, som dækker vores fællesaktiviteter.

6 oktober Pløjedag hos Finn og Elly. 2 to spand og en enspænder var mødt op til en
fin træningsdag. Der blev trænet på liv og løs. De unge heste blev sat på prøve. Alle
gjorde det kanon godt. Vejret var indien sommer til bare arme og sved på panden.
Mega skøn dag, som sluttede med Elly s æblekage. I år var der også fint selskab fra
det Nordjyske, det er altid dejligt, når der kan udveksles jyde erfaringer mellem
vores landsdele. Tak Elly og Finn for at huse foreningen endnu engang.

2 november Havde foreningen lavet en aftale om undervisning med den
professionelle køre Henrik Høper. Der var super opbakning og alle deltagere var
meget tilfredse med den undervisning, erfaring og viden de havde fået med hjem.
Tak til Ronni hvor undervisningen foregik. Vi var altid velkomne en anden gang.
Traditionen med glôg og æbleskiver blev aflyst pga manglende tilmelding.

Hestelex er en gratis app. Der kan blandet andet hentes transport seddel, denne app
er godkendt af politiet. Et andet eksempel: Er stalden stor nok efter de rigtige mål.
Der vil også blive lavet en gratis adgang til hestenettet.

Avlsberetning: 83 bedækkede hopper med 16 hingste. Det er alt for lidt
bedækninger, da følprocenten ligger på 65. Jeg tror vi i JHØ kan være med til, at øge
bedækningsprocenten.

Følgende formel benyttes ved beregning af hestens vægt: Gjord mål X 3 + 80 =
vægt. Denne beregning kan bruges når i transportere hestene.

For at sikre Den Jydske Hest, så vælg den hingst som avlsmæssigt ligger længst fra
jeres hoppe, måske står den ikke lige rundt om hjørnet. Efterspørgslen på Jydske
Heste er stadig rigtig god. Så har gode vallakker, der kan løfteben og vandt til
håndtering. Er der mulighed for salg, priserne ja de ligger faktisk også godt.
Tak til alle jer, der har vist Den Jydske Hest frem igennem året, tak for gode og
hyggelige heste stunder og tak fordi i alle er med til, at værne om Den Jydske Hest
og vores fællesskab.
Kun sammen har vi en forening og kun sammen kan vi sikre Den Jydske Hest en
fremtid.
Tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde.
Tak for året 2019 til jer alle.
Jeg vil gerne slutte af med, at læse Jack mindeord og vi efterfølgende holder et
minut stilhed.

Mindeord til Jack Nielsen bisættelse 9 juli 2019
D. 28 juni mistede vi den mest passionerede arbejdshestemand, et fantastisk
menneske, en ven, en mand, en far, en morfar, en søn, en bror, et barnebarn vores
alle samens kære Jack gik bort i en al al for tidlig alder.
Jack startede sin karriere med Jydske heste på Carlsberg sammen med Johnny
Skouenby for ca. 14 år siden. Efter en tid i stalden kom Jack herefter på Carlsberg
depotet i Tåstrup. Sygdommen gjorde, at Jack måtte indstille sit fuldtids arbejde.
Efter denne tid, tog Jack rigtig fat på arbejdet med de Jydske heste. De to første
heste hed Madsen og Mette. Mette var oprindeligt Thinka s hest, som du Thinka
skulle bruge til at ride på. Men kemien mellem jer var ikke den helt rigtige. Derfor
overtog Jack Mette. Siden kom Frederik til fra Nordjylland og han er i dag 19 år.
Maia Maj er i dag 10 år og Jack fik hende som føl. Ludvig og flere andre jyder har
være forbi jeres stald. Med Frederik i front har Jack skabt sig en karriere med
hestene. De Jydske Heste fra Højby har været i avisen, i blade, deltaget i
filmoptagelser og fotograferet i det ganske land. Jack og hestene var indbegrebet af
en mand med sine arbejdsheste.
Trods de mange ture og rejser rundt i Danmark med hestene, har der aldrig været
tvivl om, at du Thinka stod Jacks hjerte meget nært. I nåede at holde kobberbryllup
og være kærester i 24 år, at få to børn samt barnebarnet lille Luccas, som Jack
elskede meget højt. Jeres hjem i Højby dannede i mange år rammen for jeres fælles
hjem. Den 1 april tog i et stort valg og rykkede til Falster, for at få hjælp til at passe
hestene, da Jack havde dage hvor det var svært at magte pasningen omkring
hestene. Det blev her fra Jack fik sin sidste tid med dig og hestene.
I midten af januar 2018 på vores temadag var Jack så sløj, at han måtte gå før tid. To
dage efter startede Jack i dialyse. Tiden herfra blev en lang kamp mod den sygdom,
som skulle overhale Jacks liv indenom. Jack kæmpede den sejeste kamp.
Jack var ikke bange for at sige, ”hvis jeg er her til den tid”. Jack vidste godt hans
kræfter var ved at løbe ud. Men var hele tiden proaktiv omkring fremtiden og
kæmpede for, at få lidt mere med af det liv han holdt så meget af. Jack formåede, at
leve sit liv lige til det sidste trods store anstrengelser, smerter og ubehag.
Jack delte dette opslag på Facebook d. 16 februar 2019 som tankevækkende:
”Jeg gemmer smerten indeni. Jeg vil ikke bekymre andre. Det spiller ingen rolle, hvor
højt jeg græder eller hvor meget nogen spørger. Svaret vil altid være ”Jeg har det
fint”, selvom det ikke er sandt”.
Jack kæmpede mange kampe mod/med sin sygdom. Dialysen tog meget af den tid
Jack gerne ville bruge med familien og hestene. Men dialysen skulle ikke hindre Jack
i sin gøren og laden, så måtte dialysen bare flyttes til et andet sted i landet og sådan
blev det.
Jack var et ærligt, loyalt og ordentligt menneske, som man altid kunne regne med.
En aftale var en aftale. Et ord var et ord. Derfor havde Jack også rigtig mange gode
venner. Hver især kan vi tænke tilbage på minder, som ligger vores hjerte nært i
Jacks selskab.
Den sidste måned tilbragte Jack mange dage i fællesskab med heste og mennesker
fra Jydsk Hesteavl Øst. Jack imponerende i sin vilje til, at ville udfylde sin rolle i
foreningslivet og nå sine egne mål i livet. Jack havde til det sidste mål for Den Jydske
Hest og fællesskabet omkring den. Jack lagde ikke skjul på, at hestene gav ham vilje
til, at leve og komme ud. Hvilket han gjorde til det aller aller sidste. Altid til stor
glæde, lærdom og fornøjelse for de mennesker, som var omkring ham. Jack arbejde
med hestene i hele landet i samarbejde med mange forskellige mennesker med
mange forskellige mål, eks slå hø, trække træ i skoven, køre bryllupskørsel, køre
kulturnat, deltage i diverse arrangementer eks. Reersø, Gørlev, ja rækken af
aktiviteter kan næsten ingen ende tage. Jack og hestene var altid det sikre kort, den
dygtigste kusk med det rolige sind. Jack var kreativ, ambitiøs og arbejde målrette på
sine og foreningens mål. En virkelig dygtig hestemand, som kunne sin kørsel på alle
smukkeste og dygtigste vis med en passion for Den Jydske Hest, som vil blive savnet
og efterspurgt.
De mål Jack ikke nåede var, at køre skrald ved Landsskuet i Herning, køre firspand i
Roskilde 2020 og det store landsdækkende hestetræf, som løber af staben i august
2020. Det var Jacks ide, at der skulle laves et hestetræf, hvor alle medlemmer fra
hele landet kunne samles. Han nåede lige præcis ikke at kende denne dato. Men
Jack nåede så rigtig meget mere og efterlader sig et kæmpe stort hul for Jydsk
Hesteavl Øst og som repræsentant for den Jydske heste.
Jack vil blive husket for sit kærlige sind, tålmodige arbejde med hestene, den bedste
ven og en fantastisk dygtig kusk og enestående ambassadør for Den jydske Hest
Tak til dig Thinka for, at vi måtte tilbringe så meget tid sammen med Jack. Han vil
blive så savnet.
Men størst af alt er tabet og savnet for jer som familie. Alle vores tanker går til dig
Thinka, Nicoline og Benjamin, samt søskende, forældre og bedste forældre. I denne
svære og uforståelige tid, hvor savnet og sorgen er enormt.
Ære være Jacks minde
Vil i rejse jer og vi vil holde et minut stilhed til ære for Jack
Tak
På vegne af Jydsk Hesteavl Øst
v/ Formand Angelica Pedersen