2020

Generalforsamling JHØ 2020

Generalforsamlingen afholdes på Malmos Domicil,
Gl. Marbjergvej, 4000 Roskilde
Søndag d. 14. juni, kl 11:00
Formand Angelica Pedersen

Dagsorden:
Referent: Christina Hansen

1. Valg af dirigent
– Bestyrelsen foreslår Carsten Corneliussen. Valgt.

2. Formandens beretning
– Formand Angelica P beretter om årets gang i 2019 og der blev takket for den store
opbakning og det gode fremmøde til årets mange aktiviteter. Beretningen er godkendt.
– Mindeord for Jack Nielsen.

3. Regnskab V kasserer Anna Wamsler.
Regnskabet for 2019 blev uddelt, således at de fremmødte kunne følge med i gennemgangen.
Regnskabet er godkendt af bilagskontrollører Kim Wamsler, Karlo Tandal Danielsen samt af
generalforsamlingen.
56 aktive medlemmer
7 passive medlemmer

4. Valg til bestyrelse for 3 år
På valg er: Christina Hansen (modtager genvalg) valgt med 14 stemmer
Dorthe Zetterlund (modtager genvalg) valgt med 10 stemmer
Christina Mattsson (Modtager valg) valgt som suppleant med 6
stemmer

5. Valg af revisor
På valg er: Kim Wamsler (modtager genvalg) Valgt

6. Indstilling af 1 person til Dyrskuedommer 2020 fra Hovedforeningen.
Indstilling af 2 personer til Dyrskuedommer 2020, samt 2 suppleanter.
– Dette punkt udgår pga Covid19 i Dk og da det ikke længere er aktuelt.

7. Valg af racerepræsentant som bliver valgt for 3 år.
På valg er: Ingen da begge er valgt for en 3 årig periode.

8. Kontingent
– Uændret.

9. Indkomne forslag. Skriftlige forslag kan fremsættes af alle medlemmer, modtaget senest
21 dage før generalforsamlingen. Alle forslag udsendes på mail en uge før generalforsamling.
– Ingen indkomne forslag.

10. Orientering fra formanden V formand Angelica P.
– Grundet bestilling af en campingplads for meget i 2019 og dermed ikke betaling af denne,
har bestyrelsen har besluttet at man først er tildelt en campingplads, når man har betalt for
campingpladsen til foreningen.
– Opfordring og henstilling til at minimere forbruget af alkohol ved de røde stalde omkring de Jydske heste, vi fået henvendelse fra foreninger og gæster det giver foreningen et dårligt billede udadtil. Henstilling til at der tisses, hvor der skal tisses og ikke i andres bokse. – Christina M melder ind, at der fra hovedforeningens side af også opfordres til at man gemmer det store alkoholforbrug til man er hjemme, da omgivelserne er letpåvirkelige ift. hvilket signal man udsender.
– Opfordring til at bære foreningens tøj til Dyrskue.
– Angelica orienterer om, hvad der vægtes ift. hestens bedømmelse ved dyrskuer og kåringer.
Christina M knytter en kommentar hertil, om at det ofte er personligt, hvordan den enkelte avler vælger at avle sin hest, hvilket er helt i orden. Men samtidig har hovedforeningen ligeså vel et ansvar for ”at den enkelte hest er tilpasset de rammer, som vi som avlsforening har fået, der gør at vi kan og skal bevare den jydske mange år frem”. Der dømmes efter avlsmålene.

11. Show år 2020
– Skal showet skubbes til 2021?
– Opbakning til show 2021. Christina H foreslår at vi hører Kirsten Johnsen (Showkoordinator knabstruppere) om mulighed for fælles show evt. matador for jydske heste, knabstruppere og frederiksborger i 2021.

12. Eventuelt
– Anna W fortæller at underviser Henrik Høper jævnligt er på Sjælland, hvis man ønsker
undervisning.
– Klaus P vil gerne afholde Åben stald på Sejerø d. 29. August, hvor der samtidig er åben ø.

13. Uddeling af erstatningspræmier
– Skuets bedste 3 års Roskilde Dyrskue, Alvilda fra Christina Hansen
– Skuets bedste 2 års Gørlev, Nora fra Petrea Themsen
Enhver, med aktiv rettidig betalt kontingent, har stemmeret.
Ved ikke rettidig betalt kontingent fremvises kvittering eller der kan betales på
dagen.

Vedtægter kan læses på hjemmesiden.
Bestyrelsen konstituerer sig som hidtil.
Bestyrelsens sammensætning p.t.:
Formand Angelica Pedersen Hundested
Næstformand Jens Henrik Hansen Ruds Vedby
Kasserer Anna Lyse Wamsler Lejre
Sekretær Christina Hansen Slagelse
Øvrig Dorthe Zetterlund Tappernøje
Supl. Christina Mattsson Præstø